FLATÅSEN

AKUPUNKTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øreakupunktur

 

Øreakupunktur (auricoloterapi) er en behandling der man setter nåler ett eller flere steder på det ytre øret. I øret finnes en rekke punkter og soner som tilsvarer bestemte organer eller funksjoner. Om man ser for seg et foster plassert opp-ned i det ytre øret vil man se grovt hvordan ørepunktene representerer hvert sitt område i øret. Dette er et holografisk prinsipp, som betyr at hele organismen avspeiler seg i kroppens enkelte deler. Man kan bruke øreakupunktur alene eller sammen akupunktur på kroppen.

 

 

 

Anvendelse

 

Øreakupunktur kan brukes ved de fleste kroniske og akutte sykdommer, og har vist god effekt ved f.eks. lokale smerter, hodepine, migrene, gallesten, nyresten, muskel- og skjelettlidelser, leddbetennelser, bihulebetennelse, underlivsplager, røykavvenning, narkomani, fordøyelsesproblemer, urinsyregikt, svimmelhet osv. Effekten av øreakupunktur er dokumentert gjennom forskning. Akupunktur er anerkjent av Verdens Helseorganisasjon. WHO har opprettet et eget forskningssenter i Tromsø som tar for seg blant annet effekten av akupunktur.

 

Historie

Bruken av punkter i øret til helbredelse av sykdommer kan spores helt tilbake til legekunstens far, Hippokrates. Øreakupunkturen var også kjent av de gamle egyptere og i det gamle Kina. Den moderne utvikling av øreakupunkturen startet med den franske legen Paul Nogier. Han observerte at pasienter med kroniske ryggsmerter ble bedre når de ble brent i øret som en del av folkemedisinen på den tiden. Han startet da en systematisk utforskning av ørepunktene,og fant sammenhengen mellom de ulike ørepunktene /øresonene og ulike sykdommer. Han publiserte dette arbeidet i 1957. I dag er øreakupunkturen en anerkjent del av kinesisk og internasjonal akupunktur.