FLATÅSEN

AKUPUNKTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matintoleransetesting

 

Matintoleranse kan være vanskelig å oppdage, fordi det er bruk av matvaren over lang tid som fører til irritasjon. 96 ulike matvarer testes vha en fingerprikk test (bloddråper fra fingeren). Det er IgG i blodet som testes på US BioTek Laboratories i Seattle, USA, som har lang erfaring med bl.a. denne type tester. Testen, som kalles Elisa-metoden, måler i hvilken grad immunstoffene i blodet reagerer med proteinene i maten.

Alle prøver testes to ganger før de godkjennes.

 

Matintoleranse er et stadig økende problem, men de fleste mennesker er ikke klar over at det kan være en sammenheng mellom de plagene de har, og maten de spiser. Når man har holdt seg unna de matvarene en reagrer på i en periode på 3-6 måneder vil kroppen "glemme" at man tidligere ikke har tålt denne maten. Med andre ord vil dette kunne være forebyggende med tanke på å utvikle allergi overfor enkelte matvarer.

 

For mer informasjon gå inn på www.eubiotek.net