FLATÅSEN

AKUPUNKTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akupunktur

 

 

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform og en av de mest brukte alternative behandlingsformene i Norge. Selve behandlingen består i å stikke tynne nåler gjennom huden. Det finnes over 800 punkter som alle har bestemte funksjoner.

 

Ordet akupunktur er sammensatt av de to latinske ordene acus som betyr nål og punctura som betyr å stikke. Akupunktur brukes i dag om behandling praktisert etter tradisjonell kinesisk medisin, men også om nyere former for akupunktur som for eksempel øreakupunktur.

 

 

Sykdomsforståelse

Sykdommer/lidelser forklares i akupunkturen som ubalanser eller blokkering i livsenergien, Qi. Qi sirkulerer i menneskekroppen gjennom baner som kalles meridianer og gir næring til kroppens livsprosesser. Når Qi ikke lenger flyter fritt, stopper opp eller kommer i ubalanse, kan vi bli syke. Hensikten med akupunktur er å få energien (Qi) til å flyte fritt i meridiankretsløpet slik at alle organer får næring.

 

 

Virkninger/bivirkninger

De fleste bivirkninger er forbigående som ømhet rundt stikket, små blødninger eller små blodutredninger under huden. Andre eksempler på reaksjoner etter behandlingen er trøtthet, tørste, ørhet, eller kløe/nummenhet rundt stikket. Veldig mange opplever å få mer energi og føler større velvære.

 

Hva kan akupunktur hjelpe mot?
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har laget en lang liste over tilstander som viser positiv effekt av akupunktur. Tilstander som nevnes er bl.a.

 

 

 

allergi

 

infertilitet reumatiske plager

angst

 

menstruasjonsproblemer

ryggplager

depresjon                    

 

migrene smertetilstander
fordøyelsesbesvær        muskel og skjelettsykdommer                       svangerskapskvalme

hodepine

 

PMS søvnproblemer

 

 

 


Alle nevnte tilstander er basert på klinisk forskning og viser en positiv effekt av akupunktur.